top of page

Dagbesteding

Wij bieden op de zorgboerderij (werk- en leer)activiteiten aan, met het oog op herstel en eventueel weer terug kunnen keren of doorstromen naar vrijwilligerswerk of betaalde baan. Er wordt uitgegaan van de interesses en mogelijkheden van de deelnemer, waarbij de kwaliteit van de zorg voorop staat. Dit alles onder (bege)leiding van de boer en boerin, professionele beroepskrachten, leerling-begeleiders en vrijwilligers.

IMG_0595.JPG
IVLB0297.JPG

Zorgboerderij de Maashoeve is een bedrijfsmatige zorgboerderij. Dit houdt in dat een "echte" boer rond loopt op het bedrijf met een kleinschalige opvang van deelnemers die als hulpboeren meedraaien. Door de kleinschaligheid ontstaat er een familiare sfeer waarbij de deelnemer het gevoel krijgt te worden gezien, gehoord en te worden erkend als persoon en als mens. Het is onze voornaamste zorg een plaats te creëren waar de deelnemer zich veilig voelt en zichzelf kan en mag zijn. Door in te steken op ieders kwaliteiten en interesses kan er herstelgericht en doelgericht aan persoonlijke ontwikkeling en groei gewerkt worden. Hierbij zijn de structuur, regelmaat, ritme en sociale contacten op de dagbesteding belangrijke pijlers voor onze deelnemers. Ook staat op zorgboerderij centraal dat er altijd arbeidsmatige werkzaamheden gedaan kunnen worden op de boerderij om de deelnemers zo veel mogelijk mee te laten werken in maatschappij.

bottom of page