top of page

Zorg

Doelgroep

Onze doelgroep bestaat in uit mensen met psychische en/of psychiatrische problematiek (GGZ) en mensen met het autisme spectrum. Dat kunnen mensen zijn die zelfstandig wonen, maar ook bijvoorbeeld mensen die in een beschermde woonvorm wonen. Er kunnen ook mensen met een licht verstandelijke beperking bij ons terecht; dit hangt af van de begeleiding die iemand nodig heeft en van de groepssamenstelling.

De zorg die we bieden, is in de vorm van:

* arbeidsmatige dagbesteding

* doelmatige dagbesteding

Indicatie

Je kunt deelnemen aan de dagbesteding op onze zorgboerderij met behulp van:

* Zin (Zorg in Natura) is bij u gemeente aan te vragen.

* WLZ (Wet Langdurige Zorg)

* onderaannemingsschap met andere netwerkpartners of familie. 

* PGB (persoonsgebonden budget)

IMG_5024.jpg
IMG_5098.jpg

Missie

De missie van Zorgboerderij de Maashoeve (Z.D.) luidt: “De Maashoeve biedt openlijke zorg aan mensen met een hulpvraag die het nodig hebben. Wij bieden de deelnemers ondersteuning op zowel persoonlijk gebied als op het gebied van participatie in de maatschappij.” 
We kijken naar de mens achter de diagnostiek en richten ons op ieders kwaliteiten zodat er persoonlijke groei mogelijk is. 

Kernwaarden

  • Rust en veel ruimte, geen last van buren die bij je op de stoep kijken.

  • Iedereen is gelijkwaardig en elk heeft zijn of haar eigen (on)mogelijkheden, vaardigheden en talenten.

  • Familiaire sfeer

  • We vullen elkaar aan en hebben elkaar nodig.

  • Makkelijk schakelen tussen werkzaamheden en/of activiteiten wanneer dat wenselijk is voor een deelnemer.

  • Opdoen van sociale contacten.

  • Er loopt een "echte" boer op het bedrijf, die veel kennis heeft van de landbouw.

  • Het is een regulier melkveebedrijf

IMG_5134.jpg
bottom of page